Total 13 items.

Daerah Dalam Angka Kota Magelang 2021 Semester I & II

Jumlah Ayam yang Dipotong dan Produksi Daging Ayam (kg) per Bulan di Kota Magelang


Tahun
Sumber : Dinas Pertanian Dan Pangan
Catatan :
No Variabel Dipotong (Ekor) Produksi Daging
#BulanSatuanRasBurasRasBuras
1JanuariUnit440.675,0036.375,00521.518,0021.100,00
2FebruariUnit407.400,002.400,00482.300,0017.920,00
3MaretUnit530.756,0030.165,00628.216,0024.084,00
4AprilUnit436.926,0025.254,00517.215,0020.203,00
5MeiUnit571.232,0034.669,00675.979,0027.735,00
6JuniUnit399.132,0023.257,00472.431,0018.606,00
7JuliUnit346.984,0020.318,00410.626,0016.254,00
8AgustusUnit350.344,0020.634,00414.595,0016.507,00
9SeptemberUnit368.426,0021.515,00436.016,0017.212,00
10OktoberUnit457.070,0027.026,00540.981,0021.621,00
11NovemberUnit548.745,0031.755,00649.553,0025.404,00
12DesemberUnit571.687,0033.589,00676.552,0026.871,00
13TotalUnit5.429.377,00306.957,006.425.982,00253.517,00