Total 13 items.

Daerah Dalam Angka Kota Magelang 2021 Semester I & II

Jumlah Perkara Pidana Pelanggaran Lalu lintas dan Tipiring di Pengadilan Negeri Kota Magelang


Tahun
Sumber : Pengadilan Negeri
Catatan :
#BulanSatuanSisa Awal BulanMasukDiputusBelum Mendapat Keputusan PN dengan PastiSisa Akhir Bulan
1JanuariUnit0,00164,00164,000,000,00
2FebruariUnit0,0019,0019,000,000,00
3MaretUnit0,00136,00136,000,000,00
4AprilUnit0,0019,0019,000,000,00
5MeiUnit0,0011,0011,000,000,00
6JuniUnit0,00333,00253,000,0080,00
7JuliUnit80,00220,00300,000,000,00
8AgustusUnit0,00975,00700,000,00275,00
9SeptemberUnit275,00830,001.105,000,000,00
10OktoberUnit0,00284,00284,000,000,00
11NovemberUnit0,00398,00301,000,0097,00
12DesemberUnit97,0064,00161,000,000,00
13TotalUnit452,003.453,003.453,000,00452,00