Total 13 items.

Daerah Dalam Angka Kota Magelang 2023 Semester I & II

Jumlah Perkara Pidana Pelanggaran Lalu lintas dan Tipiring di Pengadilan Negeri Kota Magelang


Tahun
Sumber : Pengadilan Negeri Magelang
Catatan :
#BulanSatuanSisa Awal BulanMasukDiputusBelum Mendapat Keputusan PN dengan PastiSisa Akhir Bulan
1JanuariUnit0,00434,00333,000,00101,00
2FebruariUnit101,00625,00536,000,00190,00
3MaretUnit190,00645,00835,000,000,00
4AprilUnit0,00262,00262,000,000,00
5MeiUnit0,00488,00488,000,000,00
6JuniUnit0,00611,00611,000,000,00
7JuliUnit0,00710,00710,000,000,00
8AgustusUnit0,00777,00777,000,000,00
9SeptemberUnit0,00472,00472,000,000,00
10OktoberUnit0,00787,00677,000,00110,00
11NovemberUnit110,00577,00687,000,000,00
12DesemberUnit0,00250,00250,000,000,00
13TotalUnit-6.638,006.638,000,00-