Total 8 items.

Daerah Dalam Angka Kota Magelang 2021 Semester I & II

Jumlah Murid dan Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri di Kota Magelang


Tahun
Sumber : Kantor Kementerian Agama
Catatan :
No Variabel Jenis Kelamin
#Guru/MuridSatuanLaki-lakiPerempuanJumlah
1MuridOrang428,00678,001.106,00
2GuruOrang32,0035,0067,00
3Pendidikan GuruOrang32,0035,0067,00
4D3 ke bawahOrang0,000,000,00
5D3Orang0,000,000,00
6S1/D4Orang27,0034,0061,00
7S2Orang5,001,006,00
8S2 ke atasOrang0,000,000,00