Total 13 items.

Daerah Dalam Angka Kota Magelang 2021 Semester I & II

Jumlah Akte Kematian dan Surat Kenal Lahir per Bulan yang Dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang


Tahun
Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil
Catatan :
No Variabel Akte Kematian Surat Kena Lahir
#BulanSatuanWNAWNI Laki-lakiWNI PerempuanWNAWNI Laki-lakiWNI Perempuan
1JanuariUnit0,0095,0074,000,000,000,00
2FebruariUnit0,0051,0063,000,000,000,00
3MaretUnit0,0086,0069,000,000,000,00
4AprilUnit0,0068,0074,000,000,000,00
5MeiUnit0,0070,0061,000,000,000,00
6JuniUnit0,0091,00104,000,000,000,00
7JuliUnit0,00259,00223,000,000,000,00
8AgustusUnit0,00155,00156,000,000,000,00
9SeptemberUnit0,0086,0088,000,000,000,00
10OktoberUnit0,0060,0062,000,000,000,00
11NovemberUnit0,0065,0065,000,000,000,00
12DesemberUnit0,0070,0061,000,000,000,00
13TotalUnit0,001.156,001.100,000,000,000,00